Archives

|

November 21, 2022

งานเทถนนและรางระบายน้ำ NEW FACTORY

งานเทถนนและรางระบายน้ำ NEW FACTORY

Read More

|

November 21, 2022

งานปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน PT กิ่งนิคมพัฒนา จ.ระยอง

งานปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน PT กิ่งนิคมพัฒนา จ.ระยอง

Read More

|

November 21, 2022

งานทำหลังคากันฝนและปรับปรุงโรงงาน (CANOPY & ROAD)

งานทำหลังคากันฝนและปรับปรุงโรงงาน (CANOPY & ROAD)

Read More

|

November 21, 2022

งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 2000 TONS MACHINE)

งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 2000 TONS MACHINE)

Read More

|

November 21, 2022

งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 1000 TONS MACHINE)

งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 1000 TONS MACHINE)

Read More

|

November 21, 2022

งานก่อสร้างโรงจอดรถบัสรับส่งพนักงาน ( NEW BUS PARK )

งานก่อสร้างโรงจอดรถบัสรับส่งพนักงาน ( NEW BUS PARK )

Read More

|

November 21, 2022

งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน PT ท่าใหม่2 จ.จันทบุรี

งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน PT ท่าใหม่2 จ.จันทบุรี

Read More

|

November 21, 2022

งานก่อสร้างปั๊มน้ำมัน CALTEX (พันเสด็จ ถนน 331)

งานก่อสร้างปั๊มน้ำมัน CALTEX (พันเสด็จ ถนน 331)

Read More

|

November 21, 2022

งานก่อสร้างฐานเครื่องจักร

งานก่อสร้างฐานเครื่องจักร

Read More