งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน PT ท่าใหม่2 จ.จันทบุรี

งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน PT ท่าใหม่2 จ.จันทบุรี