งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 2000 TONS MACHINE)

งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 2000 TONS MACHINE)