งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 1000 TONS MACHINE)

งานทำฐานแท่นเครื่อง และปรับปรุงโรงงาน (FOUNDATION PRESS 1000 TONS MACHINE)