งานปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน PT กิ่งนิคมพัฒนา จ.ระยอง

งานปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน PT กิ่งนิคมพัฒนา จ.ระยอง