งานรับเหมาก่อสร้าง

เราประกอบกิจการในกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และเอกชน โดยดำเนินธุรกิจทางด้านงานรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม บ้าน อาคาร คอนโดมิเนียม สถานีบริการน้ำมัน และงานราชการ ถนน รางระบายน้ำ เป็นต้น